TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động số 33 và số 34-CTr/TU của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 20 và số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII

(14:07 | 24/07/2018)

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào