Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Khám chữa bệnh

Xem với cỡ chữAA

Về việc xử lý việc thu gom, tăng giá bất hợp lý trang thiết bị y tế bảo vệ sức khỏe dùng cho việc phòng bệnh tại các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn Kiên Giang

(14:46 | 01/02/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 177 tb syt.pdf