Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Khám chữa bệnh

Xem với cỡ chữAA

Thông báo cơ sở KCB đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(07:19 | 02/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1987 SYT QLBHYT@HNYD.signed.pdf