Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Khám chữa bệnh

Xem với cỡ chữAA

Quyết định điều chỉnh danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đủ điều kiện đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 theo Quyết định số 52/QĐ-SYT ngày 21/01/2019

(16:30 | 22/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   52 QD SYT.pdf