Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thấu Gói thầu: Mua sinh phẩm xét nghiệm HIV chương trình lây truyền từ mẹ sang con năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang

(13:44 | 15/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   575 QĐ SYT.signed.pdf