Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa Tủ kệ hồ sơ phòng truyền thống tại Sở Y tế tỉnh Kiên Giang năm 2019

(11:16 | 27/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1512 QD SYT.pdf