Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học năm 2019 lần 2 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang

(10:21 | 31/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1527 QD SYT.pdf