Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa năm 2019 cho Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Kiên Giang

(15:58 | 13/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1528 QD SYT.pdf