Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu : mua sinh phẩm xét nghiệm HIV thuộc dự án Qũy toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS của Ban Quản lý dự án Qũy toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Kiên Giang

(15:23 | 21/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 55 QD SYT.signed.pdf