Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: In tài liệu, biểu mẫu năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang

(15:10 | 30/03/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   156 QD SYT.signed.pdf