Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua phim X-Quang kỹ thuật số sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả thầu vật tư y tế năm 2020 cho Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên

(16:31 | 31/03/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   159 QD SYT.signed.pdf