Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua Vật tư - test HIV chương trình lây truyền từ mẹ sang con năm 2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang

(09:10 | 07/05/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   232 QD SYT.pdf