Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vật tư y tế năm 2020 trong thời gian chờ kết quả thầu tập trung cho Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận

(14:20 | 11/05/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   265 QD SYT.signed.pdf