Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua khí y tế năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng

(15:41 | 12/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   323 QD SYT.signed.pdf