Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao và hóa chất sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả thầu vật tư y tế và thầu hóa chất năm 2020-2022 cho Trung tâm Y tế Thành phố Hà Tiên

(16:20 | 15/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 325 QD SYT.signed.pdf