Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua nồi hấp tiệt trùng hơi nước >= 190 lít cho Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương

(10:25 | 15/07/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 104 QD SYT.pdf