Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông báo thầu

Xem với cỡ chữAA

Chủ trương đấu thầu mua hóa chất xét nghiệm theo máy và không theo máy tại các bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế có giường bệnh trong toàn tỉnh

(07:29 | 15/08/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   6184 vpvhxh.pdf