Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Kết quả đấu thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

(15:13 | 10/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1350 QĐ SYT.signed.pdf