Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Kết quả đấu thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua trang thiết bị phục vụ chuyên môn năm 2019 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang

(08:57 | 24/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1428 QD SYT.pdf