Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Kết quả đấu thầu

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu gói trhầu: Mua Máy quan phổ tử ngoại - khả kiến (UV-VIS) 2 chùm tia thuộc trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẫm, thực phẩm Kiên Giang

(13:16 | 25/04/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   271 QD SYT.pdf