Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Danh sách cấp CCHN KB,CB

Xem với cỡ chữAA

Các quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo các Quyết định số 10, 11, 12, 09/QĐ--SYT ngày 03/01/2019

(16:50 | 08/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   09 qd syt.pdf  10 qd syt.pdf  11 qd syt.pdf  12 qd syt.pdf