Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Thông tin hỗ trợ GPP, GDP

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:57 | 17/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2591 KH STYT.pdf