Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Phòng xét nghiệm An toàn sinh học

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Danh sách cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1 và cấp 2

(14:50 | 27/09/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1140 QD SYT.signed.pdf