Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Cơ sở dịch vụ xoa bóp

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Danh sách các cơ sở thông báo đủ điểu kiện hoạt động dịch vụ xoa bóp (Massage) theo Quyết định số 54/QĐ-SYT ngày 21/01/2019

(16:27 | 22/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   54 QD SYT.pdf