Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt có kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt

(09:03 | 10/07/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; thanh phan ho so kdoanh thuoc KSĐB.doc