Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Công văn 1558/SYT-QLBHYT-HNYD ngày 02/11/2018 của Sở Y tế (thay đổi tên cơ sở (Thay đổi tên cơ sở; Thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn)

(08:15 | 12/11/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; thutuchanh chinh 31, 33.doc