Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

An toàn vệ sinh thực phẩm

Xem với cỡ chữAA

Sử dụng bao bì đã in đối với trường hợp không thay đổi tên chất phụ gia nhưng có thay đổi về chỉ số INS theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm theo Thông báo 3924/TB-ATTP

(17:43 | 26/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3924 TB ATTP.pdf