Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Công bố chứng nhận VSATTP

Xem với cỡ chữAA

Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ ngày 20/12 đến ngày 31/12/12 năm 2018

(09:22 | 05/01/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   DS CONG BO.pdf