Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 2995

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
40/GM-CCDS Sở Y Tế Giấy mời Y Tế Giấy mời Giám sát chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh đợt I năm 2020 26/05/2020
294/QĐ-HĐXT Sở Y Tế Quyết định Y Tế Quyết định Ban hành nội quy, quy chế kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2019-2020 26/05/2020
1477/SYT-TTra Sở Y Tế Công văn điều hành Y Tế Báo cáo và cung cấp tài liệu để đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 26/05/2020
1475/BC-BCĐ Sở Y Tế Báo cáo Y Tế Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (ngày 25/5/2020) 26/05/2020
1468/BC-BCĐ Sở Y Tế Báo cáo Y Tế Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (ngày 24/5/2020) 26/05/2020
1467/BC-BCĐ Sở Y Tế Báo cáo Y Tế Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (ngày 23/5/2020) 26/05/2020
1458/KH-SYT Sở Y Tế Công văn điều hành Y Tế Kế hoạch Thực hiện Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành Y tế tỉnh Kiên Giang 26/05/2020