TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo về công tác dân số trong tình hình mới

(14:11 | 21/08/2018)

Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào