Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Sơ đồ tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Cơ cấu tổ chức

(09:30 | 16/04/2018)

1. Lãnh đạo Sở:  Có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc
2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở gồm có:
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Nghiệp vụ Y- Dược;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng quản lý Bảo hiểm y tế và hành nghề Y Dược
3.  Chi Cục Trực Thuộc Sở:
 - Chi cục dân số-kế hoạch hóa gia đình;
 - Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm;
 Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu tài khoản riêng.
4.Các đơn vị sự nghiệp:
4.1. tuyến Tỉnh:
a) Lĩnh vực Y tế Dự phòng:
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- TTTTGDSK
b) Lĩnh Vực Chuyên Nghành

- Trung tâm Kiểm nghiệm
- Trung tâm Pháp y 
- Hội đồng giám định y khoa 
c) Lĩnh vực khám chữa bệnh và phục hồi chức năng:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh
- Bệnh viện Y học Cổ truyền
- Bệnh viện tư nhân Bình An

- Bệnh viện Lao Phổi

- Bệnh viện Tâm Thần
4.2 Tuyến Huyện:

a) Trung tâm Y tế cấp huyện:
- Trung tâm y tế TP Rạch Giá;
- Trung tâm y tế huyện Kiên Hải;
- Trung tâm y tế huyện An Biên;
- Trung tâm y tế huyện An Minh;
- Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thuận;
- Trung tâm y tế huyện Châu Thành;
- Trung tâm y tế huyện Tân Hiệp;
- Trung tâm y tế huyện Hòn Đất;
- Trung tâm y tế huyện Kiên Lương;
- Trung tâm y tế huyện Giồng Riềng;
- Trung tâm y tế huyện Gò Quao;
- Trung tâm y tế huyện Phú Quốc;
- Trung tâm y tế thi Xã Hà Tiên;
- Trung tâm y tế huyện U Minh Thượng;

- Trung tâm y tế Giang Thành;

b) Bệnh Viện Đa Khoa Cấp Huyện:
-Bệnh viện đa khoa huyện An Biên;
-Bệnh viện đa khoa huyện An Minh;
-Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận;
-Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành;
-Bệnh viện đa khoa huyện Tân Hiệp;
-Bệnh viện đa khoa huyện Hòn Đất;
-Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương;
-Bệnh viện đa khoa huyện Giồng Riềng;
-Bệnh viện đa khoa huyện Gò Quao;
-Bệnh viện đa khoa thị Xã Hà Tiên;
c) Phòng khám đa khoa khu vực nơi nào có bệnh viện đa khoa cấp huyện thì trực thuộc Bệnh viện đa khoa cấp huyện, nơi nào chưa có Bệnh viện đa khoa cấp huyện thì trực thuộc Trung tâm y tế cấp huyện.
4.3 Tuyến Xã:
- Tram y tế xã, phường là đơn vị chuyên môn kỹ thuật y học trung tâm y tế huyện thị xã, thành phố.
5. Biên chế của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trong tổng biên chế chung của tỉnh....

BBT