Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Sơ đồ tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Cơ cấu tổ chức

(09:30 | 16/04/2018)

1. Lãnh đạo Sở:  Có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc
2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở gồm có:
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Nghiệp vụ Y- Dược;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng quản lý Bảo hiểm y tế và hành nghề Y Dược
3.  Chi Cục Trực Thuộc Sở:
 - Chi cục dân số-kế hoạch hóa gia đình;
 - Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm;
 4.Các đơn vị sự nghiệp:
4.1. tuyến Tỉnh:
a) Lĩnh vực Y tế Dự phòng:
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- TTTTGDSK
b) Lĩnh Vực Chuyên Nghành

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Dược phẩm
- Trung tâm Pháp y 
- Trung tâm giám định y khoa 
c) Lĩnh vực khám chữa bệnh và phục hồi chức năng:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh
- Bệnh viện Y Dược Cổ truyền
- Bệnh viện tư nhân Bình An

- Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi

- Bệnh viện Tâm Thần
4.2 Tuyến Huyện:
a) Trung tâm Y tế cấp huyện:
- Trung tâm y tế TP Rạch Giá;
- Trung tâm y tế Kiên Hải;
- Trung tâm y tế An Biên;
- Trung tâm y tế An Minh;
- Trung tâm y tế Vĩnh Thuận;
- Trung tâm y tế Châu Thành;
- Trung tâm y tế Tân Hiệp;
- Trung tâm y tế Hòn Đất;
- Trung tâm y tế Kiên Lương;
- Trung tâm y tế Giồng Riềng;
- Trung tâm y tế Gò Quao;
- Trung tâm y tế Phú Quốc;
- Trung tâm y tế Hà Tiên;
- Trung tâm y tế huyện U Minh Thượng;

- Trung tâm y tế Giang Thành;
c) Phòng khám đa khoa khu vực: trực thuộc Trung tâm y tế cấp huyện.
4.3 Tuyến Xã:
- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị trực thuộc trung tâm y tế huyện, thành phố.
5. Biên chế của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trong tổng biên chế chung của tỉnh....

BBT