Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Các phòng ban

Xem với cỡ chữAA

Các phòng ban Sở Y Tế

(09:45 | 03/11/2020)

 

CÁC PHÒNG BAN SỞ Y TẾ

1. Văn phòng:

+ Số điện thoại: 02973.862.023.

+ Phạm Minh Tâm - Chánh văn phòng.

+ Nguyễn Thị Mộng Thu- Phó Chánh văn phòng.

+ Lê Minh Thâu - Phó Chánh văn phòng.

2. Phòng Nghiệp vụ Y - Dược

+ Số điện thoại: 02973.862.157.

+ Nguyễn Thành Nam - TP. Nghiệp vụ Y Dược.

+ Nguyễn Thanh Phong - Phó phòng Nghiệp vụ Y Dược.

+ Trương Thiện Lộc - Phó phòng Nghiệp vụ Y Dược.

3. Thanh tra Sở

+ Số điện thoại: 02973.861970.

+  CN Châu Hoàng Khởi - Phó Chánh Thanh tra.

+ Bs. Nguyễn Thanh Tòng - Phó Chánh Thanh tra.

5. Phòng Tổ chức cán bộ

+ Số điện thoại: 02973.861427.

+DS.CKI. Bùi Thanh Nghiệm - TP. Tổ chức cán bộ.

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

+ Số điện thoại: 02973.861972; 0297.862408.

+ DS. CKI. Kha Vĩnh Xuyên - TP. Kế hoạch tài chính.

+ ThS. Hồng Tuấn Dũng - Phó Phòng Kế hoạch tài chính.

+ CN. Bùi Thị Nhớ - Phó phòng Kế hoạch tài chính.

7. Phòng Quản lý BHYT và Hành nghề Y Dược

+ Số điện thoại: 02973.919811.

+ CN. Khưu Quang Việt - Phó phòng Quản lý BHYT và Hành nghề Y Dược

BBT