Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Các đơn vị tuyến cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Các đơn vị tuyến cơ sở

(09:52 | 16/04/2018)

1. Huyện U Minh Thượng

Trung tâm tế U Minh Thương

2 . Huyện Kiên Hải

Trung tâm y tế huyện Kiên Hải

3. Thành phố Rạch giá

Trung tâm y tế Tp. Rạch Giá

4 . Huyện An Minh

Trung tâm y tế huyện An Minh

5 . Huyện An Biên

Trung tâm y tế huyện An Biên

6 . Huyện Vĩnh Thuận

Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thuận

7 . Huyện Giồng Riềng

Trung tâm y tế huyện Giồng Riềng

8 . Huyện Gò Quao

Trung tâm y tế huyện Gò Quao

9 . Huyện Châu Thành

Trung tâm y tế huyện Châu Thành

10 . Huyện Tân Hiệp

Trung tâm y tế huyện Tân Hiệp

11 . Huyện Hòn Đất

Trung tâm y huyện Hòn Đất

12 . Huyện Kiên Lương

Trung tâm y tế huyện Kiên Lương

13 . Thị xã Hà Tiên

Trung tâm y tế thị xã Hà Tiên

14 . Huyện Phú Quốc

Trung tâm y tế huyện Phú Quốc

15 . Huyện Giang Thành

Trung tâm y tế Giang Thành

 

BBT