Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

Hội và đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Hội và Đoàn thể

(10:06 | 16/04/2018)

CÁC HỘI VÀ ĐOÀN THỂ SỞ Y TẾ

1. Đảng

2. Công đoàn ngành

3. Công đòan cơ sở Văn phòng Sở

4. Đoàn Thanh niên

5. Hội Đông Y

6. Hội Y Dược Học cổ truyền

7. Hội cựu chiến binh Sở Y tế

8. Hội Quân Dân Y

BBT