TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở y tế tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Góp ý dự thảo Kế hoạch Truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch năm 2018-2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:52 | 04/12/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:00 | 16/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (07:00 | 08/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (18:55 | 16/10/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Đóng góp ý kiến Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:26 | 24/09/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:00 | 27/09/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo về công tác dân số trong tình hình mới

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:11 | 21/08/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:11 | 20/09/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động số 33 và số 34-CTr/TU của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 20 và số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:02 | 24/07/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:02 | 01/08/2018)

Hết hạn lấy ý kiến